ذهنمان کماکان درگیر است!!!!!!
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱۱  کلمات کلیدی: من و تو

چند روز پیش توفیقی پیش اومد تا سفری داشته باشیم به دیار نصف جهان،هر چند که این سفر،سفری شد همراه با 25 ساعت بیداری مداوم بطوری که وقتی ساعت چهار صبح به تخت خوابمان چسبیدیم،صدای فریاد اعتراض آمیز آباجی خانوم برخواست که تو مگه خودت ناموس نداری که اینطوری تخت خواب رو در آغوش گرفتی!!!!!نیشخند

القصه،تو فرودگاه اصفهان در حالی که منتظر میزبان عزیزمان بودیم،گفتیم بهتر است از وقت مبارکمان بهره ها برده و چرخی در فرودگاه بزنیم و یک کم چشم چرانی بکنیمخجالت هر چند که در اون موقع صبح فقط چند نفر آقا باسیبیل های آنچنانی بودن که ترجیح دادیم مثل بچه مثبت ها سرمان رو بندازیم پائین و بی خیال بشیم که امکان داشتمتفکر

همین طور که داشتیم برای خودمان می چرخیدیم و مشغول مکاشفه بودیم چشممان به جمال تابلوئی افتاد که روش نوشته شده بود " واحد توجیه خلبان".

یعنی فقط براتون بگم که تا چند ثانیه هنگ هنگ بودم.مثل یه تیکه درخت،نه بخشید مثل یه تیکه نهال(آخه من از نظر جثه بیشتر شبیه نهال هستم تا درختنیشخند) خشکمان زد که این یعنی چی.

حالا چند روزی است که ذهن مبارکمان درگیر حل کردن این معما است که کار این واحد چیه.بعد پیش خودمان به این نتیجه رسیدیم که احتمالا" در آنجا یه میزی است که یه تعداد آدم پشتش نشسته اند(مدیونید اگه فکر کنید منظور چه مدل آدمی است) بعدش خلبان بخت برگشته رو می شونن روی یه صندلی و بهش می گن که رعایت نکات ذیل براش الزامی است:

1) خلبان در طول مسیر نباید کمربند ایمنی رو باز کنه

2) هرگونه سرعت مجاز،لائی کشیدن و حرکات مارپیچ ممنوع بوده و در صورت مشاهده،در مورد خلبان اعمال قانون شده و هواپیما به اولین پارکینگ هدایت خواهد شد.ضمن اینکه خود خلبان باید پول پارکینگ رو بده

3) در طول مسیر خلبان باید کلا" حواسش به جلو باشه و در صورت مشاهده هر گونه جنس مخالف از زدن بوق و یا چراغ شدیدا" تکرار می کنم شدیدا" خودداری کنه

4) خلبان نباید از پنجره آشغال به بیرون پرت کنه.اگه اینکار رو بکنه باید برگرده و همه آشغال ها رو شخصا" جمع کنه!!!!

در انتها موقع خارج شدن خلبان بهش می گن:ببین یارو،اگه سقوط کردی یادت باشه که هواپیما هیچ نقصی نداشته ،این تقصیر تو است که نمیتونی هواپیما رو خوب هدایت کنی.ای عامل انسانی مقصر هواپیما سقوط ده!!!!

پینوشت: از هر گونه کمک فکری برای حل معمای "واحد توجبه خلبان" صمیمانه استقبال می گردد!!!!چشمک