آرزوهای خاکستر شده
ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٠  کلمات کلیدی: من و تو
 
و من باز هم خواهم گریست
ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱  کلمات کلیدی: من و تو

 

آه مادر،مادر،مادر

کاش می توانستم واژه ای بیابم تا نهایت دلتنگی ام را بیان کنم

کاش می توانستم قلمی بر دست گیرم تا روزهای تلخ بعد از تو را به تصویر بکشم

کاش می توانستم تا برایت از حکایت تاریک تنهائی بنویسم

کاش می توانستم تا برایت از روزهائی بنویسم که بند بندوجودم تو را فریاد می زد

کاش می توانستم تمام شبهائی را که به یادت اشک ریختم،یک به یک بشمارم

کاش می توانستم که یک بار دیگر صدایت را بشنوم

آه مادر،مادر،مادر

کاش این روزها یادی از من بکنی

شاید وقتش رسیده است تا دست در دست در آسمانها باشیم

و من هر شب با این آرزو به خواب می روم که

                                       " شاید امشب،شب رفتن باشد "

 

* باز هم دوم تیرماه شد و باز هم سالگرد آسمانی شدن مادرم *