» بوی باران،بوی سبزه،بوی خاک :: ۱۳٩٥/۱٢/٢٩
» پایان زاه :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» عاشقونه واژگونه :: ۱۳٩٤/٩/٢۱
» صویله :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» زخم خدا :: ۱۳٩٤/٧/۳٠
» فصل سبز عاشقی ها :: ۱۳٩٤/٦/٢۱
» برو خدا به همرات :: ۱۳٩٤/٥/٢٥
» چقدر خوشبخته بهشت که زیر یای توست. :: ۱۳٩٤/٤/۱
» چیکار کنیم آخه!!!!!! :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» سیاه چون زغال :: ۱۳٩٤/٢/٤
» بهارستان :: ۱۳٩۳/۱٢/۱
» دل نوشته ای برای او :: ۱۳٩۳/٩/۱٢
» حکمت و رحمت :: ۱۳٩۳/۸/۱
» دوباره پائیز،دوباره عاشقی :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» آرزوهای خاکستر شده :: ۱۳٩۳/٥/۱
» و من باز هم خواهم گریست :: ۱۳٩۳/٤/۱
» صدای پای آب :: ۱۳٩۳/۳/۱٧
» بی عنوان! :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» باز هم سفر،باز هم خاطره :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
» سلامتی چه خوبه،راستی که هست نعمت! :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» کی میدونه که..... :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
» لک لک،پروانه،زیتون :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» پائیز بهاری من :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
» شربت شیرین !!!!! :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» صرفا جهت اطلاع!!!!! :: ۱۳٩٢/٧/۳
» مگه به چنگم نیفته!!!!!!! :: ۱۳٩٢/٦/٥
» دل شکسته :: ۱۳٩٢/٥/۱٦
» موندم چی بگم والا ؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» بزنم لهش کنم!!!!!! :: ۱۳٩٢/۳/۱٠
» یعنی یعنی یعنی ها!!!!!!! :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» S.O.S :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» سبز قدم :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» همنشین با غم :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
» گاهی.... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» آرزوی باران خورده :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» چه بگویم!!!!! :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» درخت دوستی :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» برای زن داداش مهربانم :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» 1000 سال بعد!!!!! :: ۱۳٩۱/۸/٥
» ذهنمان کماکان درگیر است!!!!!! :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» تولد تواد تولدم مبارک!!!!!! :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» زنده باد مجردی خودمان!!!!!!!!!! :: ۱۳٩۱/٦/٥
» عید بندگی :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» دعایم کنید :: ۱۳٩۱/٥/٥
» آرام بخواب پارامیس دائی :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» ده سال :: ۱۳٩۱/۳/٢٩
» و من اعتراف می کنم!!!!!!!!!!! :: ۱۳٩۱/۳/٥
» باورت هست!!!!!! :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
» اگه می شد چی می شد؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» عیدانه :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» چرا؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» من و جون جونی هام!!! :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» و اما بعد!!!!!!!!!! :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» با هوش خود کلنجار بروید(3) !!!!!!! :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» با هوش خود کلنجار بروید(2) !!!!!! :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» با هوش خود کلنجار بروید(1) !!!!!!! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» خوش به حال طرف!!!!! :: ۱۳٩٠/۱٠/٩
» حکایت کاغذ :: ۱۳٩٠/٩/٢٤
» سیاه پوش خورشید :: ۱۳٩٠/٩/٤
» دل نوشته :: ۱۳٩٠/٩/۱
» ؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٠/۸/۱٩
» دنیای آبی :: ۱۳٩٠/۸/٥
» شوربا!!!!!! :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» یادش بخیر!!!! :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» من و محبوبم :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» دو دونه ها!!!! :: ۱۳٩٠/٦/۱٠
» تک سکانس :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
» قدیم قدیما :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» یا ارحم الراحمین :: ۱۳٩٠/٥/٤
» هدیه زندگی :: ۱۳٩٠/٤/٢٦
» یک مرد یک سرزمین :: ۱۳٩٠/٤/۱۳
» آمپر چسباندن :: ۱۳٩٠/٤/٥
» آخرین لبخند :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» بودن یا نبودن؟ :: ۱۳٩٠/۳/٢۱
» اژدهای زرد (2) :: ۱۳٩٠/۳/٩
» آبی به رنگ آسمان :: ۱۳٩٠/٢/۳٠
» چی می خواستیم چی شد!!! :: ۱۳٩٠/٢/٢۳
» اژدهای زرد (1) :: ۱۳٩٠/٢/٩
» سلام :: ۱۳٩٠/٢/٥
» خداحافظی :: ۱۳٩٠/۱/۱۳
» همه سرزمین من :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۳
» تشت و رخت :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» روز خوب عاشقی :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٧
» خشت و خشت :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٥
» حکایت قالی و چوب :: ۱۳۸٩/۱۱/٥
» اندر بیابان :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» سفر به زیر زمین :: ۱۳۸٩/۱٠/٧
» کاشان ( تپه سیلک) :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» سوگ حسین(ع) :: ۱۳۸٩/٩/٢٠
» یک جرعه هوای پاک :: ۱۳۸٩/٩/۱٠
» جهت عرض تسلیت :: ۱۳۸٩/٩/٦
» پیام مرد آریائی :: ۱۳۸٩/۸/٢٥
» چند 2 بیتی،یک پی نوشت و دیگر هیچ! :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» نمایشگاه :: ۱۳۸٩/۸/۱٥
» روز خوب خدا :: ۱۳۸٩/۸/۱٠
» افتخار اهورائی :: ۱۳۸٩/۸/٥
» یاقوت بهشتی :: ۱۳۸٩/۸/۱
» شمس الشموس :: ۱۳۸٩/٧/٢٦
» رند شیراز :: ۱۳۸٩/٧/۱٩
» جشن مهرگان :: ۱۳۸٩/٧/۱٥
» مختارنامه :: ۱۳۸٩/٧/۱٠
» جاودانه :: ۱۳۸٩/٧/٦
» یک فنجان قهوه تلخ :: ۱۳۸٩/٧/۳
» بوی خوب مدرسه :: ۱۳۸٩/٦/۳٠
» حیدر بابا سلام :: ۱۳۸٩/٦/٢٧
» تولدت مبارک :: ۱۳۸٩/٦/٢٥
» جای پای جانان :: ۱۳۸٩/٦/٢٢
» عید خوبان :: ۱۳۸٩/٦/۱۸
» الوداع :: ۱۳۸٩/٦/۱٧
» خاموشی خورشید عدالت :: ۱۳۸٩/٦/٩
» صدای محزون عدالت :: ۱۳۸٩/٦/٧
» مرد مرموز ایران باستان :: ۱۳۸٩/٥/۳٠
» یه نرم افزار کاربردی :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» ماه رحمت و مغفرت :: ۱۳۸٩/٥/٢٠
» اسطوره ای به نام پائولو مالدینی :: ۱۳۸٩/٥/۱٩
» موسیقی فیلم :: ۱۳۸٩/٥/۱٦
» گله دارد جوانیم :: ۱۳۸٩/٥/۱٢
» مزرعه دل :: ۱۳۸٩/٥/۱٠
» یاس آل محمد(ص) :: ۱۳۸٩/٥/٤
» یه آهنگ قشنگ :: ۱۳۸٩/٤/۳٠
» کاخ فیروزآباد :: ۱۳۸٩/٤/٢٦
» بوی شادی :: ۱۳۸٩/٤/٢۳
» مبعث مبارک بادا :: ۱۳۸٩/٤/۱٦
» خاطرات یک گیشا :: ۱۳۸٩/٤/۱٤
» قدیم ها :: ۱۳۸٩/٤/۱۳
» کنزابورو اوئه :: ۱۳۸٩/٤/۱٢
» تبلیغات :: ۱۳۸٩/٤/٩
» مولود نورانی کعبه :: ۱۳۸٩/٤/٥
» مادرم ... یادش بخیر :: ۱۳۸٩/٤/٢
» مسحور کننده :: ۱۳۸٩/۳/۳٠
» شب آرزوها :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» ساعت مارکار :: ۱۳۸٩/۳/٢٥
» باد و مزرعه :: ۱۳۸٩/۳/٢۳
» آی بدو بدو فوتبال :: ۱۳۸٩/۳/۱٩
» کوچه های خاطره(2) :: ۱۳۸٩/۳/۱۸
» کوچه های خاطره(1) :: ۱۳۸٩/۳/۱٧
» همه چی آرومه :: ۱۳۸٩/۳/۱٦
» نازدانه رسول :: ۱۳۸٩/۳/۱٢
» کتاب :: ۱۳۸٩/۳/۸
» غار کتله خور(2) :: ۱۳۸٩/۳/٢
» غار کتله خور(1) :: ۱۳۸٩/۳/۱
» حکیم عمر خیام :: ۱۳۸٩/٢/٢۸
» بانوی مهربان خورشید :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
» موزه ایران باستان(3) :: ۱۳۸٩/٢/٢٥
» موزه ایران باستان(2) :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
» موزه ایران باستان(1) :: ۱۳۸٩/٢/٢٠
» تنهائی :: ۱۳۸٩/٢/۱٩
» نمایشگاه کتاب و دیگر هیچ :: ۱۳۸٩/٢/۱۸
» خانه دوست کجاست؟ :: ۱۳۸٩/٢/۱٥
» تلخ تلخ همچون عسل :: ۱۳۸٩/٢/۱۳
» بانوی آب و آینه :: ۱۳۸٩/٢/۸
» کودک و باران :: ۱۳۸٩/٢/٦
» دژ رشکان :: ۱۳۸٩/٢/٦
» آسمانی ترین باران :: ۱۳۸٩/٢/۱
» افصح المتکلمین :: ۱۳۸٩/٢/۱
» آتش مقدس :: ۱۳۸٩/۱/۳٠
» رختشویخانه زنجان :: ۱۳۸٩/۱/٢٩
» زندگی :: ۱۳۸٩/۱/٢۸
» شعری از یک کودک سیاه پوست :: ۱۳۸٩/۱/٢٤
» کتاب و فوتبال :: ۱۳۸٩/۱/٢۱
» پایان تعطیلات :: ۱۳۸٩/۱/۱٦
» مستی بلبل :: ۱۳۸٩/۱/٢
» خوش به حال روزگار :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
» شاعره غمگین :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
» کاروانسرای خانات(1) :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٤
» جشن ملی آئین های نوروزی :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٢
» روز گل و شیرینی :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٢
» تبریک :: ۱۳۸۸/۱٢/٥
» آتشکده زرتشتیان یزد :: ۱۳۸۸/۱٢/٢
» عکسهای سوریه(5) :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٧
» ضامن آهو :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٥
» تلخ ترین روز :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۱
» تولدت مبارک :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
» تنهائی :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۸
» عکسهای سوریه(4) :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
» یاد تو :: ۱۳۸۸/۱۱/٧
» شرلوک هولمز :: ۱۳۸۸/۱۱/٤
» عکس های سوریه (3) :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٩
» عکسهای سوریه(2) :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
» من و بابام و باباش :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٢
» عکس های سوریه :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۱
» سفر به سوریه :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
» ع ش ق :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٦
» آریو برزن و یوتاب :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٤
» خداوند الموت :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
» سلام بر شهید تشنه کام :: ۱۳۸۸/۱٠/٩
» معذرت :: ۱۳۸۸/۱٠/٧
» ماه خون و قیام :: ۱۳۸۸/٩/٢۸
» چشمهایش :: ۱۳۸۸/٩/٢۳
» اسکندر مغانی یا الکساندر مقدونی :: ۱۳۸۸/٩/٢۱
» قوی زیبا :: ۱۳۸۸/٩/۱٧
» برج نقاره خانه شهرری(استودان) :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
» میرزا کوچک خان جنگلی :: ۱۳۸۸/٩/۱۱
» 2012 :: ۱۳۸۸/٩/۱٠
» آتشکده ری(تپه میل) :: ۱۳۸۸/٩/۸
» سفرنامه رامسر(قسمت آخر) :: ۱۳۸۸/٩/۸
» فیلم :: ۱۳۸۸/٩/۳
» ستارخان :: ۱۳۸۸/٩/٢
» سفرنامه رامسر(3) :: ۱۳۸۸/۸/۳٠
» سفرنامه رامسر(2) :: ۱۳۸۸/۸/٢٥
» سفرنامه رامسر(1) :: ۱۳۸۸/۸/٢۳
» سفر شمال :: ۱۳۸۸/۸/٢۳
» روزنامه امرداد :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» شعر و درخت تنها :: ۱۳۸۸/۸/۱٢
» سفرنامه همدان(10) :: ۱۳۸۸/۸/٩
» سفرنامه همدان(9) :: ۱۳۸۸/۸/٥
» سفرنامه همدان(8) :: ۱۳۸۸/۸/٥
» سفرنامه همدان(7) :: ۱۳۸۸/۸/٤
» سفرنامه همدان(6) :: ۱۳۸۸/۸/٢
» سفرنامه همدان (5) :: ۱۳۸۸/٧/٢٩
» سفرنامه همدان(4) :: ۱۳۸۸/٧/٢٧
» سفرنامه همدان(3) :: ۱۳۸۸/٧/٢٥
» سفرنامه همدان (2) :: ۱۳۸۸/٧/٢٠
» سفرنامه همدان (1) :: ۱۳۸۸/٧/۱٩
» سلام دوباره :: ۱۳۸۸/٧/۱۸
» شعر یادگاری :: ۱۳۸۸/٧/۱۳
» شعر عاشقانه :: ۱۳۸۸/٧/۸
» شعر کوچه :: ۱۳۸۸/٧/٥
» خاطرات مدرسه :: ۱۳۸۸/٧/٤
» بوی مهر مدرسه :: ۱۳۸۸/٦/۳۱
» عید سعید فطر مبارک :: ۱۳۸۸/٦/٢۸
» آرامگاه شیخ کلینی و مسابقه فوتبال :: ۱۳۸۸/٦/٢۸
» احترام به مخاطب :: ۱۳۸۸/٦/٢٦
» سلام :: ۱۳۸۸/٦/٢٥
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸۸/٦/٢٥