چند 2 بیتی،یک پی نوشت و دیگر هیچ!
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٢  کلمات کلیدی:

 

در جوانی خســـــــــــــــته ایم از زندگی

بار خود را بســــــــــــــــته ایم از زندگی

عمر ما در پای دل برباد رفـــــــــــــــــــت

ما به امید وصالش رسـته ایم از زندگی

 

ما جوانی را به پایــــــــــــــــــت داده ایم اما چه سود

حال زارم را ببین این پاسخ عشــــــــــــــــــــــقم نبود

نازنین آ بی وفائی می کنی در کار ما هر روز و شب

ماه هم دیشـــــــــــب برایم قطره اشکی می سرود

 

چه بود حاصــــــــل این زندگانی ام

جز این که سوخت دوره جوانی ام

مرغ جان را نیســــت طاقت قفس

کفر گویم که به تعجیل بمیرانی ام

 

کاش امشـــب ماه همدم می شدی

مرهم هر زخم و دردم می شــــــدی

یاد یار رفتـــــــــــــــــــــــه را باز آوری

قطره اشک بر گور سردم می شدی

 

تا کی به زندگی بســـــــــــته اسیر

این زندگی غم زده پســــــــت حقیر

ما هیچ ندیده ایم از این حاصل عمر

ای مرگ بیا مرا در آغـــــــــوش بگیر

 

 

پی نوشت:دوشنبه 24 آبان مقارن با هشتم ذیحجه مصادف است با روز ترویه.روزه این روز بسیار پر فصیلت بوده و در روایات از روزه این روز به عنوان کفاره 60 سال نام برده شده است.پس اگر زوره گرفتید از دعای خیرتون ما را بی نصیب مگذارید.

التماس دعا دوستان عزیزم.