بودن یا نبودن؟
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۱  کلمات کلیدی:

در تاریخ سرزمین اهورائی ایران، رسم بر آن بوده است که جهت امر مقدس ازدواج،همیشه مردان

پیش قدم شوند و از محبوب خود خواستگاری نمایند.این امر تا به امروز نیز برقرار بوده است لیکن

اکنون به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده است تا این قرارداد نانوشته دچار تغییراتی گردد.

اکنون سوال این است که بهتر نیست تا در مواردی هم بانوان پاپیش گذاشته و از مرد دلخواه خود

تقاضای ازدواج نمایند.

در صورت موافقت شما دوستان عزیزم با این مطلب،اگر مایل هستید آقایان اعلام نمایند دوست

دارند که چه کسی از آنها تقاضای ازدواج نماید و خانم ها هم اعلام نمایند دوست دارند تا از چه

کسی تقاضای ازدواج نمایند.

پینوشت یک : امیدوارم که طرح این سوال،تجاوز به حریم خصوصی دوستان تلقی نگردد.

پینوشت دو : در صورتی که مایل نبودید تا نام خود را اعلام نمائید،لطفا" به صورت ناشناس پیغام

بگذارید.