شعری از یک کودک سیاه پوست
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢٤  کلمات کلیدی:

 

 وقتی به دنیا میام، سیاهم،

 وقتی بزرگ میشم، سیاهم،

وقتی میرم زیر آفتاب، سیاهم،

 وقتی می ترسم، سیاهم،

 وقتی مریض میشم، سیاهم،

 وقتی می میرم، هنوزم سیاهم

 و تو، ای آدم سفید،

وقتی به دنیا میای، صورتی ای،

 وقتی بزرگ میشی، سفیدی،

وقتی میری زیر آفتاب، قرمزی،

 وقتی سردت میشه، آبی ای،

وقتی می ترسی، زردی

وقتی مریض میشی، سبزی،

 و وقتی می میری، خاکستری ای...

.. و تو به من میگی رنگین پوست

 

این شعر زیبا کاندید دریافت بهترین شعر در سال 2005 شده بود.