آتش مقدس
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۳٠  کلمات کلیدی:

 

ما مقدس آتشی بودیم 

 بر ما آب پاشیدند
آبهای شومی و تاریکی و بیداد
آتشی که آب می پاشند بر آن ،

 می کند فریاد
من همان فریادم ، آن فریاد غم بنیاد
هر چه بود و هر چه هست و هر چه خواهد بود
من نخواهم برد ، این از یاد
که آتشی بودیم بر ما آب پاشیدند