باد و مزرعه
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢۳  کلمات کلیدی:

 

باز هم باد در مزرعه پیچیده است

خوشه های گندم یک به یک می رقصند

سارها همگی دور هم خنده کنان

به مهمانی می روند انگار

کفشدوزک روی برگ گل سرخ

برگ گل سرخ روی آب زلال جویبار

می رود تا که بچیند دستی گل را از آب

پسرک سیب سرخی دارد در دست گاز زده

صورتی سرخ شده چون گل سرخ چون سیب سرخ

می دهد سیب به دست دختر

دخترک سیب به دست می دود تا قایم شود پشت پرچین

حادثه رخ داده است

عشق نعره ای زد خیال انگیز

همه جا بوی خوش دلبران می گیرد

پسرک باز به دنبال سیب سرخی می گردد

اگرش دیدی،یادت باشد که سیبی به او هدیه کنی