تنهائی

 

 

     می بینمت که می آئی

           از آن دور

                     از آن سوی خدا

                                     از ورای فرداها

                                       می بینمت که می آئی

                      ای یار

                             دست در دست بهار

                                            بر لبت خاطره های بسیار

                                                     در نگاهت اشتیاق،ذوق،انتظار

                       و تو را حبس خواهم کرد

                            در پس پرده تنهائی خویش

                                                               در پس پرده تنهائی خویش

/ 0 نظر / 3 بازدید