الوداع

 

 

امروز پنج شنبه 89/6/18 به احتمال زیاد آخرین روز ماه مبارک رمضان است.بله دوستان به همین زودی زود یک ماه سپری شد.امیدوارم که از این ماه عزیز بهره کافی برده باشید.در این شبهای آخر ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید.

 

کاروان می رود و بار ســـــــــــــفر می بندند

تا دگـــــر بار که بیند که به ما پیـــــــــــوندند

ســــــــــــاربان رخت منه بر شتر و بار مبند

که در این مرحله بیچاره اســــــــیری چندند

طمع از دوست نه این بود و توقع نه چنیــن

مکن ای دوست که از دوست جفا نپسندند

ما همانیم که بودیم و محــــبت باقی است

ترک صحبت نکند دل که به مهر آکـــــــــندند

/ 0 نظر / 21 بازدید