سلام

سلامی چو بوی خوش آشنائی

بر آن مردم دیده روشنائی

از اینکه شما را در اینجا می بینم بسیار خوشحال هستم.

امیدوارم با هم رابطه ای صمیمی داشته باشیم.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید