تبریک

امروز چهارشنبه مقارن نهم ماه ربیع الاول مصادف است با سالروز آغاز امامت امام زمان بقیه الله الارواحنا الوفدا صاحب انس و جان ،آن غایب از نظر که امید چشم امیدواران است.

خدایا در ظهورش تعجیل فرما.

 

 

 

 

 

 همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی

چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی

به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم

همه جا به هرزبانی بود از تو گفتگویی

به ره تو بس که نالم ، زغم تو بس که مویم

شده ام ز ناله نالی ، شده ام ز مویه مویی

همه خوش دل اینکه مطرب ، بزندبه تارچنگی

من ازآن خوشم که چنگی بزنم به تارمویی

بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت

سرخم می سلامت ، شکند اگرسبویی

شوداینکه ازترحم ، دمی ای سحاب رحمت

من خشک لب هم آخر زتو تر کنم گلویی

همه موسم تفرج به چمن روندوصحرا

تو قدم به چشم من نه ، بنشین کنارجویی

 

 

همچنین امروز مصادف است با جشن اسپندگان یا جشن اسپند(در گویش کنونی ما ایرانیان) و یا جشن اسپندرمز(به زبان پهلوی) .جشنی با پیشینه حدودا"3000 سال که در ستایش از زنان و مادران برگزار می شده.در این روز عاشقان به هر نحوی از معشوقان خود تقدیر می کردند.در واقع این جشن معادل جشن ولنتاین خارجی ها است  ولی صد افسوس که ولنتاین توسط ایرانیان جشن گرفته می شود ولی به این روز هیچ اهمیتی داده نمی شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید