آسمانی ترین باران

 

 

   در انتهای دریای چشمانت

              زورق تنهائی من شکسته

                            و در کنار مرواریدهای سفید اشکهایت

                                          پری تنهائی من بر بستر غم نشسته

        آسمانی ترین باران

                    ببار بر این کویر خسته تشنه

                                                                      باران محبت را

/ 0 نظر / 3 بازدید