مزرعه دل

 

 

در مزرعه دل

به جز مهر به جز عشق

دگر هیچ

                      نکاریم

   بر لوحه هستی

      به جز مهر نگار

          به جز قامت یار

                  دگر هیچ

                               نبینیم

/ 0 نظر / 20 بازدید