# من_و_تو

چه بگویم!!!!!

  چه سخت است                      که بدانی                              به دنیائی که می توانست برای تو باشد                                              نخواهی رسید
/ 35 نظر / 35 بازدید