کودک و باران

 

 

کودک

          آن سوی پنجره

                         نگران و مضطرب

                                                      با وحشت می نگرد

                              که چگونه شلاق می زند باران

                                                            بر تن خسته گل سرخ

 

/ 0 نظر / 3 بازدید